معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0
22 آبان 1402

ویژه برنامه‌های کانون قرآن و عترت به مناسبت هفته قرآن و عترت

ویژه برنامه‌های کانون قرآن و عترت به مناسبت هفته قرآن و عترت

21 آبان 1402

اکران مستند

اکران مستند تـــروکـــــــــاژ

21 آبان 1402

جلسه هیئت هفتگی دانشگاه هرمزگان

جلسه هیئت هفتگی دانشگاه هرمزگان

21 آبان 1402

دوازدهمین شب چله

دوازدهمین شب چله

20 آبان 1402

یازدهمین شب چله

یازدهمین شب چله

20 آبان 1402

بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی

آغاز ثبت نام بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی در قالب طرح ملی همسفر تا بهشت (سفر مشهد مقدس)

20 آبان 1402

رزمــــــایـــــش همــــــــــــدلی مــــــادرآســــــمــــانـــی

رزمــــــایـــــش همــــــــــــدلی مــــــادرآســــــمــــانـــی

20 آبان 1402

مسابقه مجازی کتابخوانی

مسابقه مجازی کتابخوانی

20 آبان 1402

گزارش تصویری

گزارش تصویری هیات هفتگی دوشنبه 15 آبان ماه

19 آبان 1402

دهمین شب چله

دهمین شب چله

19 آبان 1402

اولین شماره نشریه پرسمان سیاسی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان با عنوان دانشجوی میدان منتشر شد.

اولین شماره نشریه پرسمان سیاسی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان با عنوان دانشجوی میدان منتشر شد.

18 آبان 1402

نهمین شب چله

نهمین شب چله

18 آبان 1402

کارگاه آموزشی

کارگاه هوشمندی مسلمان در ایفای مسئولیت اجتماعی خود

18 آبان 1402

تقویم 18 آبان ماه

تقویم 18 آبان ماه

18 آبان 1402

صـــدای دانــــــــــــــشجو

صـــدای دانــــــــــــــشجو

17 آبان 1402

دوره پایتون برای همه

دوره پایتون برای همه

17 آبان 1402

صـــدای دانــــــــــــــشجو

صـــدای دانــــــــــــــشجو

16 آبان 1402

جشنواره أنا مِن حسین

جشنواره أنا مِن حسین

15 آبان 1402

رویداد گفتمانی قیام جوانان

رویداد گفتمانی قیام جوانان

15 آبان 1402

42 امین شماره از نشریه سیاسی،اقتصادی و فرهنگی #صبا منتشر شد.

42 امین شماره از نشریه سیاسی،اقتصادی و فرهنگی #صبا منتشر شد.