معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر روز مقاومت، ایثار و پیروزی گرامی باد.

سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر روز مقاومت، ایثار و پیروزی گرامی باد.

سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر روز مقاومت، ایثار و پیروزی گرامی باد.

سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر روز مقاومت، ایثار و پیروزی گرامی باد. 

🔰واحد رسانه بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان

0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 40
captcha