معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر روز مقاومت، ایثار و پیروزی گرامی باد.

سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر روز مقاومت، ایثار و پیروزی گرامی باد.

سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر روز مقاومت، ایثار و پیروزی گرامی باد.

سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر روز مقاومت، ایثار و پیروزی گرامی باد. 

🔰واحد رسانه بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان

1   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 980
captcha