معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

 

معرفی انجمن علمی برق  1401-1400

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
1 مهدی شریفی دبیر
2 حامد نوبخت اصلی
3 محمد صادق  خدادادی اصلی
4 مریم مسیحی اصلی
5 علیرضا احمدی اصلی
6 مهدی زارعی اصلی

 استاد مشاور: دکتر علیرضا آشوری زاده

شرح وظایف اعضای انجمن:

 1. ایجاد زمینه مناسب جهت تشکیل مجمع عمومی فعال  و برگزاری انتخابات انجمن علمی در دوره بعد
 2. برنامه‌‏ریزی برای فعالیت‏‌های ادواری و سالانه انجمن
 3. جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیت‏های علمی- پژوهشی در میان کلیه دانشجویان
 4. نهادینه کردن فعالیت‌های خودجوش و فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی دانشجویان در جهت ایجاد جو بانشاط علمی در سطح دانشکده و دانشگاه
 5. افزایش سطح مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی گروهی و دسته‌جمعی
 6. برقراری ارتباط مستمر با انجمن های علمی مشابه در سایر دانشگاه‌ها از طریق مدیریت فرهنگی و فوق برنامه 
 7. ایجاد هسته‌ها و گروه‌های تحقیقاتی- پژوهشی با مشارکت دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی و برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح‌‏های پژوهشی دانشجویی
 8. بهره‌گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش‌های مختلف اجتماعی و اجرایی
 9. شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره‌گیری از مشارکت آنان در ارتقاء فضای علمی دانشکده
 10. برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ‌ها و کنفرانس‌ها و مسابقات علمی 
 11. همکاری با مسؤولین دانشگاه در برنامه‌ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی
 12. تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه‌ای، فیلم های علمی- آموزشی و تشکیل کارگاه‌‏های تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته ها و دانشگاه‌‏ها
 13.  معرفی دانشجویان کارآفرین

 

4   1
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 2760