معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 اصغر میرزائی مدیر حوزه مدیریت و حمایت پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی