معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

 معرفی انجمن بورس و بازارهای مالی

 

ردیف نام نام خانوادگی شماره دانشجویی نوع عضویت
۱ علی  پرور 973110204  دبیر
۲ مطهره شکرریز 963110646 نائب دبیر
۳ علیررضا عليپور 983110614  عضو اصلی
۴ محمد امین صالحی 983110563 عضو اصلی
۵ مهدی شکرریز 993210141 عضو اصلی
۶ محمد صادق آزادي 983110044 عضو اصلی
۷ هدیه حاجي پور 4003110314 عضو اصلي
8 عليرضا دريازاده 963110395 عضو اصلي

  استاد مشاور:  دكترحسين نوراني

 

 

(( گردهمايي انجمن بورس و بازارهاي مالي))

8 خرداد 1401

3   2
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 5595