معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

 معرفی انجمن زبان انگلیسی

 ردیف نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی نوع عضویت
1 پریسا مهرورزان   دبیر
2 آیدا حقانی   نائب دبیر
3 بهار اسماعیل زاده   عضو
4 فاطمه طلعتیان   عضو
5 شایان درودگران   عضو
6 عذری کورکی نژاد قرائی   عضو

استاد مشاور: دکتر ملاحی

 

The History of Cuneiform Script

 

 

 

7   4
بازدید امروز: 13    بازدید کل: 5376