معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0
 • کمک به تعمیق اندیشه های دینی و تبیین وگسترش ارزش های ملی دینی؛
 • ایجاد نظام مناسب برای سیاست‌گذاری، ساماندهی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و گسترش و تعمیق فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه‌؛
 • برنامه‌ریزی در جهت هماهنگی طرح‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ براساس سه مؤلفه استاد، دانشجو و کارمند و پیگیری فعالیت‌ها برای اطمینان از حصول نتایج مورد انتظار از آن‌ها؛
 • ۴-تلاش برای ارتقای سطح کیفی شورای فرهنگی دانشگاه‌ برای بهبود مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه‌ و تحقق برنامه‌های ارائه شده از سوی وزارت؛
 • برنامه‌ریزی برای گسترش و تعمیق مشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشگاهیان در دانشگاه و جامعه؛
 • مسأله‌یابی و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ساماندهی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز جامعه با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه؛
 • کمک به ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف سیاست‌گذاری مجری در امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های استان هرمزگان؛
 • پشتیبانی تأمین امکانات و ملزومات مورد نیاز سمعی و بصری به منظور مستندسازی فعالیت‌های فرهنگی و همچنین حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری؛
 • تسهیل در ارائه خدمات، تدارکات، تولیدات و ملزومات فرهنگی به دانشگاهیان براساس سه مؤلفه استاد، دانشجو و کارمند؛
 • تبیین و تدوین طرح‌ها و راه‌کارهای ضروری برای ارتقای نقش اجتماعی و فرهنگ آموزش عالی در استان؛
 • برنامه‌ریزی به منظور تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی وزارت و مصوبات شورای فرهنگی؛
 • توسعه و تقویت فعالیت‌های اجتماعی دانشگاه‌ با حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های اجتماعی‌ـ صنفی دانشجویی؛
 • برنامه‌ریزی در جهت ساماندهی مطالعات و تحقیقات فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ها با همکاری سایر دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی کشور با هدف تهیه، تدوین و اجرای برنامه جامع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
 • حمایت از توسعه تشکل‌های دانشگاهی در زمینه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و صنفی و تقویت نهادها و تشکل‌های اسلامی به منظور ارتقای ارزش‌های معنوی و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ براساس سه مؤلفه استاد، دانشجو و کارمند؛
 • جلب مشارکت و به کارگیری توانایی‌ها و امکانات نهادهای اجرایی اجتماعی و فرهنگی برای ارتقاء و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ براساس سه مؤلفه استاد، دانشجو و کارمند؛
 • برنامه‌ریزی برای قانونمند کردن فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌؛
 • کمک به پرورش استعدادها، بروز خلاقیت‌ها و غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان و همچنین ایجاد فضای معنوی در محیط‌های دانشگاهی از طریق جلب مشارکت و مساعدت مراکز، کانون‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های دانشگاهی و طراحی برنامه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی برای دانشجویان؛
 • ایجاد نظام ارزشیابی مناسب و قابل اجرا برای ارزیابی برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها؛
 • نظارت بر اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌؛
 • نظارت بر اجرای قانون و ضوابط فرهنگی و هنری مصوب در فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌؛
1   1
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 5529