معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

 معرفی انجمن علمی  مهندسی  ایمنی و بازرسی فنی

 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
1 مریم قدری  دبیر
2 محمد سعیدی نائب دبیر
3 مائده جعفرپور  اصلی
4 محمد دهقانی اصلی
5 سید محمود لطیفی اصلی
6 جابر سادگی اسیر علی البدل
7 مهدیه رضایی علی البدل

 

استاد مشاور:

 

 شرح وظایف اعضای انجمن علمی:

  1. ایجاد زمینه مناسب جهت تشکیل مجمع عمومی فعال  و برگزاری انتخابات انجمن علمی در دوره بعد
  2. برنامه‌‏ریزی برای فعالیت‏‌های ادواری و سالانه انجمن
  3. جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیت‏های علمی- پژوهشی در میان کلیه دانشجویان
  4. نهادینه کردن فعالیت‌های خودجوش و فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی دانشجویان در جهت ایجاد جو بانشاط علمی در سطح دانشکده و دانشگاه
  5. افزایش سطح مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی گروهی و دسته‌جمعی
  6. برقراری ارتباط مستمر با انجمن های علمی مشابه در سایر دانشگاه‌ها از طریق مدیریت فرهنگی و فوق برنامه 
  7. ایجاد هسته‌ها و گروه‌های تحقیقاتی- پژوهشی با مشارکت دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی و برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح‌‏های پژوهشی دانشجویی
  8. بهره‌گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش‌های مختلف اجتماعی و اجرایی
  9. شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره‌گیری از مشارکت آنان در ارتقاء فضای علمی دانشکده
  10. برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ‌ها و کنفرانس‌ها و مسابقات علمی 
  11. همکاری با مسؤولین دانشگاه در برنامه‌ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی 
  12. تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه‌ای، فیلم های علمی- آموزشی و تشکیل کارگاه‌‏های تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته ها و دانشگاه‌‏ها
  13.  معرفی دانشجویان کارآفرین

 

3   2
بازدید امروز: 11    بازدید کل: 4566