معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0
16 آذر 1402

ویژه برنامه روز دانشجو با حضور استاندار در دانشگاه جامع هرمزگان برگزار شد

ویژه برنامه روز دانشجو با حضور استاندار در دانشگاه جامع هرمزگان برگزار شد

16 آذر 1402

به مناسبت روز دانشجو

به مناسبت روز دانشجو

15 آذر 1402

بسیج دانشجویی با همکاری پارک علم و فناوری برگزار می‌کند

پیش رویداد فرصتینو یک فرصت برای نو اندیشان

14 آذر 1402

گزارش تصویری

اهدای خون، اهدای زندگی ( دانشگاه هرمزگان)

14 آذر 1402

گزارش تصویری

نمایشگاه کسب و کار

14 آذر 1402

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان، به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می‌کند.

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان، به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می‌کند.

14 آذر 1402

ویژه‌ برنامه‌ بزرگداشت‌ روز‌ دانــشجـــو

ویژه‌ برنامه‌ بزرگداشت‌ روز‌ دانــشجـــو

13 آذر 1402

مسابقه گل‌های اجتماعی

مسابقه گل‌های اجتماعی

13 آذر 1402

جلسه هیئت هفتگی دانشگاه هرمزگان با محوریت روز دانشجو

جلسه هیئت هفتگی دانشگاه هرمزگان با محوریت روز دانشجو

13 آذر 1402

پخش مستند آذرخش

پخش مستند آذرخش

11 آذر 1402

سی و دومین شب چله شهدایی

سی و دومین شب چله شهدایی

11 آذر 1402

انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه هرمزگان برگزار می‌کند

معرفی رشته مددکاری

11 آذر 1402

کتاب سلام بر ابراهیم 1

کتاب سلام بر ابراهیم 1

11 آذر 1402

نمایشگاه کسب و کار( صنایع دستی مواد غذایی)

نمایشگاه کسب و کار( صنایع دستی مواد غذایی)

11 آذر 1402

اولین دوره مسابقات برنامه نویسی دانشگاه هرمزگان ( Hormozgan CPC )

اولین دوره مسابقات برنامه نویسی دانشگاه هرمزگان ( Hormozgan CPC )

11 آذر 1402

همایش روز جامعه شناسی

همایش روز جامعه شناسی

11 آذر 1402

اهدای خون، اهدای زندگی

اهدای خون، اهدای زندگی

10 آذر 1402

سی و یکمین چله شهدایی

سی و یکمین چله شهدایی

09 آذر 1402

اکران دانشجویی فیلم سینمایی یتیم خانه ایران

اکران دانشجویی فیلم سینمایی یتیم خانه ایران

09 آذر 1402

شب چله شهدایی

شب چله شهدایی