معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0
28 مهر 1402

رسانه جامع دانشجویی دات دانشگاه هرمزگان

فراخوان همکاری‌

28 مهر 1402

رسانه جامع دانشجویی دات دانشگاه هرمزگان

فراخوان همکاری‌

28 مهر 1402

دوره ملی آموزش آمران به معروف و ناهیان از منکر

دوره ملی آموزش آمران به معروف و ناهیان از منکر

27 مهر 1402

گزارش_تصویری

اجتماع دانشجویان دانشگاه هرمزگان و محکومیت جنایت رژیم غاصب صهیونیستی در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه

27 مهر 1402

گزارش‌ویدیوئے

اجتماع‌دانشجویان‌دانشگاه‌ هرمزگان‌ومحکومیت‌جنایت‌رژیم‌ غاصب‌صهیونیستےدرحملہ‌بہ‌بیمارستان المعمدانے

26 مهر 1402

تـــجـــــمــــع دانـشـــجویـــــــان دانــشــــگـــاه هــــــــــــرمــــــــــــزگــــــــان در پی حملات وحشیانه رژیم #غاصب صهیونیستی

تـــجـــــمــــع دانـشـــجویـــــــان دانــشــــگـــاه هــــــــــــرمــــــــــــزگــــــــان در پی حملات وحشیانه رژیم #غاصب صهیونیستی

24 مهر 1402

شاخه دانشجویی انجمن مهندسی گاز ایران در دانشگاه هرمزگان برگزار می‌کند

کارگاه رزومه نویسی آنلاین

24 مهر 1402

رسانه جامع دانشجویی دات

نحوه ورود به سامانه تغذیه و رزو غذا

24 مهر 1402

ستاد استقبال

لحظاتی کوتاه از خدمت دانشجویان در مراسم ستاد استقبال ورودی های جدید دانشگاه هرمزگان

24 مهر 1402

جلسه هیئت هفتگی دانشگاه هرمزگان

جلسه هیئت هفتگی دانشگاه هرمزگان

23 مهر 1402

نحوه دریافت برنامه هفتگی از سامانه گلستان

نحوه دریافت برنامه هفتگی از سامانه گلستان

23 مهر 1402

گزارش_تصویری

اجتماع دانشجویان دانشگاه هرمزگان در محکومیت جنایت رژیم غاصب صهیونیستی ،حمله به بیمارستان المعمدانی

23 مهر 1402

گزارش_تصویری

برگزاری تجمع دانشجویان دانشگاه هرمزگان در پی حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی

21 مهر 1402

گزارش تصویری ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود

گزارش تصویری ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود

20 مهر 1402

گزارش تصویری

گوشه ای از مراسم شبی با شهد گلزار شهدا دانشگاه هرمزگان 15 مهرماه 14٠2

20 مهر 1402

موج دانشجویی رادیو کتاب

مستند داستانی دکل (زنگ دوم قسمت ششم)

20 مهر 1402

کانون زبان دانشگاه هرمزگان برگزار می‌کند

آموزش زبان انگلیسی

20 مهر 1402

انجمن علمی مهندسی منابع طبیعی برگزار می‌کند

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

20 مهر 1402

گزارش هیئت هفتگی

اولین جلسه هیئت

20 مهر 1402

گزارش_تصویری

غرفه استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه هرمزگان .