معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0
22 مرداد 1402

روز شمار اربعین

22 روز مانده به اربعین حسینی

21 مرداد 1402

روز شمار اربعین

25 روز مانده تا اربعین

20 مرداد 1402

شهادت امام سجاد(ع) وارث نهضت عاشورا تسلیت باد.

شهادت امام سجاد(ع) وارث نهضت عاشورا تسلیت باد.

20 مرداد 1402

شهادت امام سجاد علیه السلام تسلیت باد

شهادت امام سجاد علیه السلام تسلیت باد

20 مرداد 1402

روز شمار اربعین

26 روز مانده به اربعین

19 مرداد 1402

زیارت عاشورایی

زیارت عاشورایی

19 مرداد 1402

روز شمار اربعین

27 روز مانده تا اربعین حسینی

18 مرداد 1402

روز شمار اربعین

28 روز مانده به اربعین حسینی

17 مرداد 1402

روز شمار اربعین

29 روز مانده اربعین حسینی

17 مرداد 1402

امشب؛ نوزدهمین شب زیارتی عاشورایی‌ست

امشب؛ نوزدهمین شب زیارتی عاشورایی‌ست

07 مرداد 1402

حسینیه مجازی (شب یازدم)

حسینیه مجازی (شب یازدم)

07 مرداد 1402

شعر عاشورایی

شعر عاشورایی

06 مرداد 1402

حسینه مجازی ( شب دهم)

حسینه مجازی ( شب دهم)

06 مرداد 1402

شعر عاشورایی

شعر عاشورایی

05 مرداد 1402

حسینه مجازی ( شب نهم)

حسینه مجازی ( شب نهم)

05 مرداد 1402

شعر عاشورایی

شعر عاشورایی

03 مرداد 1402

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان علیه هتک حرمت قرآن کریم

03 مرداد 1402

حسینیه مجازی (شب هشتم)

حسینیه مجازی (شب هشتم)

03 مرداد 1402

شعر عاشورایی

شعر عاشورایی

03 مرداد 1402

هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله

هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله