معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0
20 شهریور 1402

رسانه جامع دانشجویی دانشگاه هرمزگان

رسانه جامع دانشجویی دانشگاه هرمزگان

20 شهریور 1402

رسانه جامع دانشجویی دانشگاه هرمزگان

رسانه جامع دانشجویی دانشگاه هرمزگان

20 شهریور 1402

دوره توانمندسازی

دوره توانمندسازی

19 شهریور 1402

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می‌نماید

طرح تعالی منش استادی (مهارت‌های ناب شاگردپروری)

19 شهریور 1402

سلسله جلسات آشنایی با منافقین

سلسله جلسات آشنایی با منافقین

19 شهریور 1402

تقویم روز یکشنبه

تقویم روز یکشنبه

17 شهریور 1402

پاسداشت یوم‌الله 17شهریور؛ جمعه خونین و سیاه

پاسداشت یوم‌الله 17شهریور؛ جمعه خونین و سیاه

14 شهریور 1402

اربعین حسینی بر تمام شیعیان تسلیت باد

اربعین حسینی بر تمام شیعیان تسلیت باد

14 شهریور 1402

1روز‌تا‌اربعین‌حسینے

1روز‌تا‌اربعین‌حسینے

13 شهریور 1402

السَّلامُ عَلی اسیرِ الکرُباتِ و قَتیلِ العَبَراتِ

السَّلامُ عَلی اسیرِ الکرُباتِ و قَتیلِ العَبَراتِ

13 شهریور 1402

تقویم روز دوشنبه

تقویم روز دوشنبه

13 شهریور 1402

رسانه_دانشجویی_دات

رسانه_دانشجویی_دات

12 شهریور 1402

3روز‌تا‌اربعین‌حسینے

3روز‌تا‌اربعین‌حسینے

11 شهریور 1402

4روز‌تا‌اربعین‌حسینے

4روز‌تا‌اربعین‌حسینے

10 شهریور 1402

5روز‌تا‌اربعین‌حسینے

5روز‌تا‌اربعین‌حسینے

10 شهریور 1402

6روز‌تا‌اربعین‌حسینے

6روز‌تا‌اربعین‌حسینے

08 شهریور 1402

8روز‌تا‌اربعین‌حسینے

8روز‌تا‌اربعین‌حسینے

07 شهریور 1402

چله_عاشقی

چله_عاشقی

07 شهریور 1402

ششمین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان

ششمین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان

05 شهریور 1402

10روز‌تا‌اربعین‌حسینے

10روز‌تا‌اربعین‌حسینے