معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

نشست پرسش و پاسخ دانشجویی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس

نشست پرسش و پاسخ دانشجویی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس

نشست پرسش و پاسخ دانشجویی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس

نشست پرسش و پاسخ دانشجویی انتخابات دوازدهمین دوره

مجلس با حضور: استاد زارع مهرانی

مکان : دانشگاه هرمزگان، محوطه خوابگاه پردیس

زمان : چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۲۱

معاونت سیاست ورزی بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگـان

 لینک جامع راه های ارتباطی: zil.ink/hu_basij

واحد رسانه بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان

@basij_hu

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 321
captcha