دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr

بازدید اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان از مزرعه تحقیقاتی دانشکده

بازدید اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان از مزرعه تحقیقاتی دانشکده

اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان با حضور در مزرعه تحقیقاتی دانشکده نسبت به بررسی وضعیت کلکسیون درختان میوه گرمسیری و نیمه گرمسیری و نیز محصولات سبزی و صیفی اقدام نمودند. در این بازدید مقرر شد تا جهت سهولت آشنایی دانشجویان با اسامی درختان میوه، تابلوی گیاهشناسی در مجاورت هر درخت نصب گردد.

32   5
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 1929
captcha