معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0
28 آبان 1401

نحوه انجام ارزشیابی اساتید

28 آبان 1401

اردو تفریحی یک روزه آبگرم گنو

28 آبان 1401

تقویم امروز ۲۸آبان ماه

28 آبان 1401

کانون موسیقی دانشگاه هرمزگان برگزار می‌کند

26 آبان 1401

بازدید دانشجویان از پارک علم و فناوری هرمزگان

26 آبان 1401

عرض تسلیت خدمت ملت شریف ایران

26 آبان 1401

ایران تسلیت

26 آبان 1401

دوره جامع مهارت های هفتگانه ICDL

26 آبان 1401

تقویم امروز ۲۶آبان ماه

25 آبان 1401

تقویم امروز۲۵آبان ماه

25 آبان 1401

اردو تفریحی یک روزه کوه گنو

24 آبان 1401

به مناسبت هفته کتاب، کتابدار و کتابخوانی

24 آبان 1401

روز کتاب، کتابدار و کتابخوانی گرامی باد

22 آبان 1401

هیئت هفتگی

22 آبان 1401

نمایشگاه کتاب

21 آبان 1401

مصداق بارز توفیق الهی

21 آبان 1401

دوره جامع مهارت های هفتگانه ICDL

21 آبان 1401

تقویم امروز ۲۱آبان ماه

20 آبان 1401

نگاهی به عملکرد دوهفته اخیر رسانه دات

20 آبان 1401

اطلاعیه انتخاب واحد مرحله اول (ثبت نام مقدماتی )زمان ثبت