معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0
21 اردیبهشت 1402

دوره آموزشی پایه امر به معروف و نهی از منکر

دوره آموزشی پایه امر به معروف و نهی از منکر

21 اردیبهشت 1402

چله شهدایی

چله شهدایی

21 اردیبهشت 1402

دریچه‌ای روشن به دانشگاه تمدن‌ساز

ویژه فعالین تشکل‌ها، کانون‌ها و کلیه دانشجویان

21 اردیبهشت 1402

انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل تا شنبه 23 اردیبهشت ماه تمدید شد

انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل تا شنبه 23 اردیبهشت ماه تمدید شد

20 اردیبهشت 1402

چله شهدایی

چله شهدایی

20 اردیبهشت 1402

گزارش تصویری هیات هفتگی

گزارش تصویری هیات هفتگی

20 اردیبهشت 1402

انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی

انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی

20 اردیبهشت 1402

بیست و یکمین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان

بیست و یکمین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان

19 اردیبهشت 1402

&#171:سلام شهید غیرت&#187:

&#171:سلام شهید غیرت&#187:

19 اردیبهشت 1402

شهید عباس دانشگر

شهید عباس دانشگر

19 اردیبهشت 1402

میز مشاوره

میز مشاوره

19 اردیبهشت 1402

انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

19 اردیبهشت 1402

کانون آسیب شناسی دانشگاه هرمزگان برگزار می کند.

کانون آسیب شناسی دانشگاه هرمزگان برگزار می کند.

19 اردیبهشت 1402

مسابقه خاطره نویسی

مسابقه خاطره نویسی

18 اردیبهشت 1402

بازدید از خانه سالمندان

بازدید از خانه سالمندان

18 اردیبهشت 1402

روضہ‌هفتگے

روضہ‌هفتگے

18 اردیبهشت 1402

انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

18 اردیبهشت 1402

انجمن علمی شیمی دانشگاه هرمزگان برگزار می‌کند

چهارمین نشست سالانه تخصصی شیمی هرمزگان

18 اردیبهشت 1402

شهید محمد ابراهیم همت

شهید محمد ابراهیم همت

18 اردیبهشت 1402

چله حدیث کساء

چله حدیث کساء