معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0
02 اسفند 1402

وبینار روشهای پیشرفته تجزیه آماری در پژوهش های باغبانی (رهکارهای کاربردی جهت پذیرش بهتر مقالات)

وبینار روشهای پیشرفته تجزیه آماری در پژوهش های باغبانی (رهکارهای کاربردی جهت پذیرش بهتر مقالات)

01 اسفند 1402

گزارش ویدیوئی

غرفه انتخابات

01 اسفند 1402

میزهای گفتگوی انتخاباتی

میزهای گفتگوی انتخاباتی

30 بهمن 1402

روضہ‌هفتگے

روضہ‌هفتگے

30 بهمن 1402

روایت هفتم ؛ کاروان شهید اسحق دارا(یادمان طلاییه )

گزارش تصویری اردوی راهیان نور(یادمان طلاییه )

27 بهمن 1402

روایت دهم ؛ کاروان شهید اسحق دارا(یادمان نهر علیشیر)

روایت دهم ؛ کاروان شهید اسحق دارا(یادمان نهر علیشیر)

27 بهمن 1402

روایت نهم ؛ کاروان شهید اسحق دارا

گزارش ویدئویی (راهیان نور)

26 بهمن 1402

کاروان شهید اسحق دارا( یادمان هویزه)

کاروان شهید اسحق دارا( یادمان هویزه)

26 بهمن 1402

کاروان شهید اسحق دارا( یادمان طلاییه)

کاروان شهید اسحق دارا( یادمان طلاییه)

26 بهمن 1402

کاروان شهید اسحق دارا( یادمان هویزه)

کاروان شهید اسحق دارا( یادمان هویزه)

26 بهمن 1402

مسابقه

آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی محله، شهر یا روستا

26 بهمن 1402

گزارش تصویری

کاروان شهید اسحاق دارا

26 بهمن 1402

سفر به سرزمین لاله‌ها

جشن میلاد امام حسین و روز پاســدار کاروان شهید اسحاق دارا

26 بهمن 1402

کاروان شهید اسحاق دارا

کاروان شهید اسحاق دارا

26 بهمن 1402

روایت ششم ؛ کاروان شهید اسحق دارا

گزارش تصویری اردوی راهیان نور

26 بهمن 1402

روایت هشتم ؛ کاروان شهید اسحق دارا

گزارش تصویری اردوی راهیان نور

25 بهمن 1402

کاروان شهید اسحق دارا( کانال کمیل و حنظله)

کاروان شهید اسحق دارا( کانال کمیل و حنظله)

25 بهمن 1402

کاروان شهید اسحق دارا( فکه شهید آوینی)

کاروان شهید اسحق دارا( فکه شهید آوینی)

25 بهمن 1402

کاروان شهید اسحق دارا( موقعیت شهید حسن باقری)

کاروان شهید اسحق دارا( موقعیت شهید حسن باقری)

24 بهمن 1402

کاروان شهید اسحق دارا (آرامگاه شوش دانیال)

کاروان شهید اسحق دارا (آرامگاه شوش دانیال)