معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr
07 بهمن 1401

تقویم امروز ٧ بهمن ماه

تقویم امروز ٧ بهمن ماه

06 بهمن 1401

لیلة الرغائب

لیلة الرغائب

06 بهمن 1401

سالروز حماسه مردم آمل گرامی باد

سالروز حماسه مردم آمل گرامی باد

06 بهمن 1401

لیلة الرغائب

لیلة الرغائب

06 بهمن 1401

روزی برای آواها و نواهای ایرانی

روزی برای آواها و نواهای ایرانی

06 بهمن 1401

روز جهانی گمرک

روز جهانی گمرک

06 بهمن 1401

کنگره بین المللی اندیشه‌ های قرآنی

کنگره بین المللی اندیشه‌ های قرآنی

06 بهمن 1401

#یه‌‌فنجون‌صبحونه‌ی‌معنوی

#یه‌‌فنجون‌صبحونه‌ی‌معنوی

06 بهمن 1401

تقویم روزانه رسانه دانشجویی دات

تقویم امروز ۶ بهمن ماه

05 بهمن 1401

تقویم امروز ۵ بهمن ماه

تقویم امروز ۵ بهمن ماه

04 بهمن 1401

پنجمین جشنواره دانشجویی علمی فرهنگی فرنش (فرهنگ و دانش) رسما آغاز بکار نمود.

پنجمین جشنواره دانشجویی علمی فرهنگی فرنش (فرهنگ و دانش) رسما آغاز بکار نمود.

04 بهمن 1401

دوره‌ی ویژه‌ی خادمین جدیدالورود هیئت‌های دانشجویی

دوره‌ی ویژه‌ی خادمین جدیدالورود هیئت‌های دانشجویی

04 بهمن 1401

یه‌‌فنجون‌صبحونه‌ی‌معنوی

یه‌‌فنجون‌صبحونه‌ی‌معنوی

04 بهمن 1401

تقویم امروز ۴ بهمن ماه

تقویم امروز ۴ بهمن ماه

03 بهمن 1401

سالروز تولد امام محمدباقر (ع) و فرا رسیدن ماه رجب تبریک و تهنیت باد

سالروز تولد امام محمدباقر (ع) و فرا رسیدن ماه رجب تبریک و تهنیت باد

03 بهمن 1401

یه‌‌فنجون‌صبحونه‌ی‌معنوی

یه‌‌فنجون‌صبحونه‌ی‌معنوی

02 بهمن 1401

مــســــابـــقــه مــجــــازی ڪــتــــــــاب خـــــوانــــی

مــســــابـــقــه مــجــــازی ڪــتــــــــاب خـــــوانــــی

02 بهمن 1401

یه‌‌فنجون‌صبحونه‌ی‌معنوی

یه‌‌فنجون‌صبحونه‌ی‌معنوی

01 بهمن 1401

یه‌‌فنجون‌صبحونه‌ی‌معنوی

یه‌‌فنجون‌صبحونه‌ی‌معنوی

01 بهمن 1401

تقویم امروز ١ بهمن ماه

تقویم امروز ١ بهمن ماه