دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 
EnAr
  • کارشناسی مدیریت دولتی
  • کارشناسی مدیریت صنعتی
  • کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی
  • کارشناسی ارشد مدیریت رفتار سازمانی
  • کارشناسی ارشد توسعه منابع انسانی
  • کارشناسی ارشد مدیریت تولید
  • کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات
  • کارشناسی ارشد تولید و عملیات
  • کارشناسی ارشد مدیریت کیفیت و بهره وری
  • کارشناسی ارشد MBA
6   3
بازدید امروز: 9    بازدید کل: 6184