دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 
EnAr

 

 

در حال حاضر گروه مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی دارای 9 عضو هیأت علمی و میزبان 431 دانشجو می باشد.

2   1
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 4946