دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 محسن علیمردانی کارشناس دانشکده فوق لیسانس mohsenalimardani54@yahoo.com