دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 
EnAr

فعالیت‌های علمی و برنامه‌های پژوهشی آینده:

  • شناسایی نیازهای حسابداری مدیریت خاص مالک-مدیران
  • درک اهمیت اطلاعات حسابداری مدیریت برای مالک-مدیران
  • مسئولیت شرکت، حسابداری و حسابداران
  • ترویج برنامه ریزی مالی شخصی
  • ارائه مدل های بومی برای افزایش بهره وری نیروی کار
  • شناسایی زمینه ها و اولویت های سرمایه گذاری
  • توسعه مدل های سرمایه گذاری، مشوق ها، طراحی بازار، مالی، قیمت گذاری بهینه و اقتصاد رفتاری
2   1
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 5138