دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 محسن علیمردانی مسئول پشتیبانی دانشکده فوق لیسانس mohsenalimardani54@gmail.com