معاونت فرهنگی و اجتماعی
 
EnAr

فرهنگ دانشجو / ویژه نامه / عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی

ویژه نامه روابط عمومی دانشگاه هرمزگان / عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی

فرهنگ دانشجو ویژه نامه روابط عمومی دانشگاه هرمزگان

((پاسداری فرهنگی))


 عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی

 

*جهت مشاهده کامل ویژه نامه به قسمت بانک فعالیت ها و گزارشهای حوزه معاونت مراجعه نمایید.

https://hormozgan.ac.ir/home/index/13/32/1120 

 

3   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 156
captcha