معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

جشنواره

پنجمین جشنواره دوسالانه ملی کتاب سال انقلاب اسلامی

پنجمین جشنواره دوسالانه ملی کتاب سال انقلاب اسلامی

پنجمین جشنواره دوسالانه ملی کتاب سال انقلاب اسلامی

شرایط و نحوه ارسال آثار:

علاقمندان می‌توانندصرفا آثاري (کتاب، رساله/پایان‌نامه، طرح) کـه در سالهـاي 1402،1401چـاپ اول شـده یـا دفـاع شـده یـا اتمـام یافته، به دبیرخانه جشنواره بصورت فیزیکی، CD یا ایمیل (iau.imam@gmail.com) ارسال نمایند.

آخرین مهلت ارسال آثار:

30 آبان ماه1403 

تاریخ برگزاري جشنواره:

بهمن ماه1403

آدرس دبیرخـانه مشترك: تهران،خیابـان اسـکندري شـمالی،خیابـان فرصت شـیرازي، ساختمان ستادي شـماره2 دانشـگاه آزاد اسـلامی اسـتان تهران، طبقه دوم، مرکز فرهنگی دانشـگاهی امـام خمینی و انقلاـب اسـلامی

تلفـن ثـابت: 02166428967

شـماره ایتـا:09037135660

کـد پستی: 1419953491

0   0
بازدید امروز: 10    بازدید کل: 454
captcha