معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

تمدید شد

جشنواره جریان

جشنواره جریان

جشنواره ملی جریان؛ اولین جشنواره ر ویدادهای برتر، یاوران علمی و اعضای هیئت علمی نمونه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها به همت دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای تحقق الویت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه فرهنگی نوآوری فرهنگی و فرهنگی نوآوری و راهبرد ۴ سند دانشگاه اسلامی مبنی بر معرفی و تجلیل از کارگزاران علمی، فرهنگی و سیاسی دانشگاه ها برگزار می‌شود. جشنواره ملی جریان؛ اولین جشنواره ر ویدادهای برتر، یاوران علمی و اعضای هیئت علمی نمونه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها به همت دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای تحقق الویت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه فرهنگی نوآوری فرهنگی و فرهنگی نوآوری و راهبرد ۴ سند دانشگاه اسلامی مبنی بر معرفی و تجلیل از کارگزاران علمی، فرهنگی و سیاسی دانشگاه ها برگزار می شود. این جشنواره با هدف شناسایی و اشتراک گذاری فعالیتهای اثر بخش و تجربه های موفق و شاخص فرهنگی اجتماعی دانشگاه ها که توسط اعضای هیأت علمی فعال و یاوران علمی فعال در حوزه فرهنگی اجتماعی (کارشناسان) و (مدیران و سایر حوزه های مرتبط که در سطح دانشگاهها به منصه ظهور میرسد، برگزار می‌شود. 
لازم به ذکر است ثبت نام شرکت کنندگان و بارگذاری مستندات توسط رابط سامانه فرنما اقای چم چم  در آن دانشگاه انجام می‌شود. 

شماره تماس رابط سامانه فرنما دانشگاه

09385633739

آقای چم چم

 مهلت ثبت نام تا 10 تیرماه

لینک سامانه ثبت نام و شرکت در جشنواره

 jarayan.dmsrt.ir

1   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 171
captcha