معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

کارگاه آموزشی رسم دلدادگی

کارگاه آموزشی رسم دلدادگی

کارگاه آموزشی رسم دلدادگی

کارگاه آموزشی رسم دلدادگی

آگاهی های پیش و پس از ازدواج

با ارائه دکتر مرتضی روحانی

مسئول اداره مشاوره و سلامت روان 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چهارشنبه: ۲۶ اردیبهشت

ساعت: ۱۲:۳۰ الی ۱۴

مکان: سالن فرهنگ

 

 

 

6   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 217
captcha