معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

آزمون کتبی چهارمین دوره ICDL برگزار گردید

آزمون کتبی چهارمین دوره ICDL برگزار گردید

آزمون کتبی چهارمین دوره ICDL برگزار گردید

آزمون کتبی چهارمین دوره ICDL
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
مدرس : آقای امیرحسین اکبری
(مسئول پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان)

معاونت پژوهش و فناوری بسیج
دانشجویی دانشگاه هرمزگان

7   0
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 271
captcha