معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

رسول خدا (ص) برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن ها روزه است...

رسول خدا (ص) برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن ها روزه است...

رسول خدا (ص) برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن ها روزه است...

رسول خدا «ص» برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن ها روزه است...

 «دات» رسانه جامع دانشجویی دانشگاه هرمزگان به جمع ما بپیوندید

 http://eitaa.com/hu_dat

سایر شبکه های اجتماعی

 https://zil.ink/hu_dat_b

2   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 136
captcha