معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تسلیت باد

شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تسلیت باد

شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تسلیت باد

هر چند که خسته از گنـــاه‌ آمده‌ام •|بـا حال‌ بــد و رویِ سیــــاه‌ آمده‌ام •|امشب «شب‌قدر» است، یقین‌ می‌بخشی •|بـا ذکرِ «علــــــــــی» و اشک و آه‌ آمده‌ام شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تسلیت باد...

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ «دات» رسانه جامع دانشجویی دانشگاه هرمزگان به جمع ما بپیوندید

 http://eitaa.com/hu_dat

سایر شبکه های اجتماعی

 https://zil.ink/hu_dat_b

0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 128
captcha