معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

اعضای بیست و یکمین دوره شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان

اعضای بیست و یکمین دوره شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان

اعضای بیست و یکمین دوره شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان

اعضای بیست و یکمین دوره شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان

🔻دبیر کل
🔹آقای اسماعیل رجب دری

🔻قائم مقام تشکیلات
🔹آقای امیرحسین رضایی

🔻دبیر واحد خواهران
🔹خانم زهرا مرادی

🔻دبیر واحد سیاسی
🔹خانم زهرا عاشوری

🔻دبیر واحد فرهنگی
🔹آقای محمدرضا هاشمی پور

🔻دبیر واحد روابط عمومی
🔹خانم سمیه میرکی

🔻دبیر واحد آموزش
🔹خانم مهدیه محمدی آزاد

🔻دبیر واحد مالی و تدارکات
🔹آقای صادق احمدی

🔻دبیر واحد نیروی انسانی
🔹خانم ساجده جعفری

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل 

7   1
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 1151
captcha