معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

نتایج دومین دوره مسابقات بازی دومینو

نتایج دومین دوره مسابقات بازی دومینو

نتایج دومین دوره مسابقات بازی دومینو

خبر نتایج دومین دوره مسابقات بازی دومینو:
دومین دوره مسابقات دومینو استان هرمزگان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
در مسابقات تیمی بخش آزاد آقای منصور رحمانی و آقای امیر رحیمی از تیم دربند عنوان قهرمانی، آقای حسن جعفری و آقای عماد جعفری از تیم پرسپولیس عنوان نایب قهرمانی و آقای محمود میرزایی و سرکارخانم هدی دَه مَرده عنوان سوم دومین دوره مسابقات بازی دومینو استان هرمزگان را از آن خود کردند. در مسابقات انفرادی بخش آزاد آقای عماد جعفری مقام قهرمانی، آقای احمد دریس سیدی عنوان نایب قهرمانی و آقای حسن جعفری عنوان سوم دومین دوره مسابقات بازی دومینو استان هرمزگان را از آن خود کردند. همچنین در مسابقه قهرمان قهرمانان تیمی آقای منصور رحمانی و آقای امیر رحیمی از تیم دربند به عنوان قهرمان تیمی بخش آزاد در مقابل آقای حمید کشوری و سرکارخانم سیده زهرا علیزاده از گروه به توان ۲ به عنوان قهرمان تیمی بخش دانشجویی قرار گرفت که با برتری در این مسابقه عنوان قهرمان قهرمانان تیمی دومین دوره مسابقات بازی دومینو استان هرمزگان را از آن خود کرد. در مسابقات تیمی بخش دانشجویی تیم به توان ۲ متشکل از آقای حمید کشوری و سرکارخانم سیده زهرا علیزاده از دانشگاه های علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس ودانشگاه هرمزگان عنوان قهرمانی، تیم unknown متشکل از آقای هادی امامدادی و آقای مجید میرزایی از دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر استان هرمزگان عنوان نایب قهرمانی و تیم تاج متشکل از آقای امیرحسین سَروَری و آقای محمدطاها ایرانی از دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی هرمزگان عنوان سوم دومین دوره مسابقات بازی دومینو استان هرمزگان را از آن خود کردند.
در مسابقات انفرادی بخش دانشجویی آقای امیرصدرا خائف زاده از دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی هرمزگان عنوان قهرمانی، آقای امیرحسین سَروَری از دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی هرمزگان عنوان نایب قهرمانی و آقای علیرضا اربابی از دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی هرمزگان عنوان سوم دومین دوره مسابقات دومینو استان هرمزگان را از آن خود کردند.
همچنین در مسابقه قهرمان قهرمانان انفرادی، آقای امیرصدرا خائف زاده به عنوان قهرمان انفرادی بخش دانشجویی در مقابل آقای عماد جعفری به عنوان قهرمان بخش آزاد قرار گرفت که با برتری در این مسابقه عنوان قهرمان قهرمانان انفرادی دومین دوره مسابقات بازی دومینو استان هرمزگان را از آن خود کرد.

3   1
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 1783
captcha