معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

سالروز حماسه مردم آمل گرامی باد

سالروز حماسه مردم آمل گرامی باد

سالروز حماسه مردم آمل گرامی باد

۶ بهمن! زمانی که سرزمین سبز خونین شد.

سالروز حماسه مردم آمل گرامی باد

واحد رسانه بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان

@basij_hu

0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 264
captcha