معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

یه‌‌فنجون‌صبحونه‌ی‌معنوی

یه‌‌فنجون‌صبحونه‌ی‌معنوی

یه‌‌فنجون‌صبحونه‌ی‌معنوی

لقمان حکیم:

پسرم، بی‌نیازترین مردم کسی است که به آن‌چه در دست دارد قناعت کند و فقیرترین آنها کسی است که به آنچه در دست مردم است چشم داشته باشد. رزقی که برای تو ضمانت شده به تو خواهد رسید. لازم نیست در طلب آن خود را به مشقت اندازی.

ارشادالقلوب/ج1/ص73

واحد رسانه بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان

@basij_hu

0   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 614
captcha