معاونت فرهنگی و اجتماعی
EnAr

 

تشکل‌های اسلامی دانشجویان یکی از مهم‌ترین بسترهای رشد و شکوفایی دانشجویان و شاید یکی از تاثیرگذارترین پایگاه‌ها در بدنه جامعه چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی محسوب می‌شود؛ به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم، با توجه به اقتضائات اجتماعی و سیاسی کشور، تشکل‌ها علاوه بر کارکردهای نظری و سیاسی با حضور پرشورخود در عرصه‌های علمی و اجرایی تبدیل به یکی از تعیین‌کننده‌ترین جریان‌ها در جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی کشور شده‌اند. حضور فعال در عرصه‌های دفاع مقدس و سایر عرصه‌های انقلاب گویای این اثرگذاری است. از این رو فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دانشجویان قوام‌یافته و در قالب آیین‌نامه‌هایی (مصوبه 448 شورای عالی انقلاب فرهنگی) تدوین و برای هماهنگی و اجرا، در دسترس دانشگاه‌ها قرار گرفت.

فعالیت تشکل‌های اسلامی دانشجویی در دانشگاه هرمزگان شامل برگزاری مراسم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تریبون آزاد،اردوهای فرهنگی، موضع‌گیری‌های سیاسی در قالب بیانیه‌ها و ... است. تشکل‌های فعال در دانشگاه هرمزگان هم‌سو با سیاست‌گذاری کلان در اتحادیه‌های خود در بیرون از دانشگاه، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را به بیرون از دانشگاه و بدنه اجتماعی تعمیم می‌دهند.

تشکل های اسلامی دانشجویان قعال در دانشگاه:

1- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

2- بسیج دانشجویی

بازدید امروز: 2    بازدید کل: 125