آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0
09 اسفند 1402

برگزاری کارگاه حضوری آموزشی کروماتوگرافی گازی جفت شده با طیف‌سنج جرمی (GC-MS)

برگزاری کارگاه حضوری کروماتوگرافی گازی جفت شده با طیف‌سنج جرمی (GC-MS)

08 اسفند 1402

بازدید دانش آموزان مدرسه شهید تندگویان از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

بازدید دانش آموزان مدرسه شهید تندگویان از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

14 بهمن 1402

بازدید دانش آموزان دبیرستان شاهد از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

بازدید دانش آموزان دبیرستان شاهد از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

04 بهمن 1402

برگزاری نشست مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در استان هرمزگان

برگزاری نشست مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در استان هرمزگان

09 آبان 1402

راه‌اندازی سایت دفع پسماند

راه‌اندازی سایت دفع پسماند توسط آزمایشگاه مرکزی

10 خرداد 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مبانی ISO-17025

10 اردیبهشت 1402

بزرگداشت حکیم اسماعیل جرجانی

برگزاری مراسم روز ملی آزمایشگاه

30 فروردین 1402

برگزاری کارگاه اصول و کاربرد دستگاه HPLC

برگزاری دوره آموزش دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

30 فروردین 1402

برگزاری کارگاه عملی و تئوری GC-MS

برگزاری دوره آموزش دستگاه کروماتوگرافی گازی جفت شده با دتکتور طیف سنج جرمی

24 آبان 1401

بازدید دبستان پسرانه سما شعبه یک بندرعباس از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

23 آبان 1401

برگزاری کارگاه عملی آموزشی بیان ژن - Real -Time PCR

19 مهر 1401

برگزاری کارگاه آموزشی بیان ژن - Real -Time PCR

04 مهر 1401

برگزاری اولین دوره تخصصی آموزش دستگاه hplc برای کارشناسان اداره استاندارد

30 شهریور 1401

بازدید از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

28 شهریور 1401

تائید ممیزی کیفی و ممیزی آزمونهای باقیمانده سموم دفع آفات کشاورزی آزمایشگاه مرکزی توسط اداره استاندارد استان هرمزگان

25 خرداد 1401

نشست بررسی راهکارهای گسترش همکاری علمی آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان با شرکت بناگسترکرانه

02 خرداد 1401

بازدید مدیران صنایع استان هرمزگان از توانمندی های آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

27 اردیبهشت 1401

بازدید از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان درحاشیه نشست تخصصی شیمی روز سه شنبه 27 اردیبهشت 1401

31 فروردین 1401

تقدیر از پرسنل آزمایشگاه و کارگاه های دانشگاه هرمزگان در روز ملی آزمایشگاه

1