آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

میکروپلیت ریدر (Microplate reader)

 

دستگاه الایزا ریدر یا همان دستگاه میکروپلیت ریدر یک اسپکتروفتومتر اختصاصی است . بر خلاف اسپکتروفتومترهای معمولی که قرائت جذب نوری را در گستره وسیعی از طول موج ها انجام می دهد،دستگاه الایزا ریدر دارای فیلترها یا گریتینگ های انکساری بوده و تنها قادر است جذب نوری را در گستره طول موج های محدوده 300 یا 700 نانومتر اندازه گیری نماید. سیستم نوری دستگاه الایزا ریدر توسط تعدادی از کارخانه ها با استفاده از فیبرهای نوری و به منظور تامین نور جهت چاهک های حاوی نمونه در میکروپلیت طراحی شده است . ابتدا یک شعاع نوری از چاهکی که دارای قطری بین 1 تا 3  میلی متر است عبور کرده و سپس یک سیستم آشکار ساز ، نور عبوری از نمونه را تقویت می کند .در مرحله بعد از دستگاه الایزا ریدر سیگنال مربوط به جذب نوری نمونه ها ثبت شده و سیستم خوانشگر نیز آن را به اطلاعاتی تبدیل می کند که سبب تفسیر نتایج آزمایش می شوند.

تجهیزات آزمون : دستگاه micro plate reader  مدل Epoch2

پلیت های 96 و48و 24 خانه ایی

نرم افزار Gen5

شرایط آزمون نمونه باید در طول موج 300 تا 700 نانومتر جذب داشته باشد.

تعرفه آزمون:

مسئول آزمون: خانم فروغ رضوانی

2   2
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 6565
captcha