آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0
09 اسفند 1402

برگزاری کارگاه حضوری کروماتوگرافی گازی جفت شده با طیف‌سنج جرمی (GC-MS)

08 اسفند 1402

بازدید دانش آموزان مدرسه شهید تندگویان از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

14 بهمن 1402

بازدید دانش آموزان دبیرستان شاهد از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

04 بهمن 1402

برگزاری نشست مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در استان هرمزگان

09 آبان 1402

راه‌اندازی سایت دفع پسماند توسط آزمایشگاه مرکزی

10 خرداد 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مبانی ISO-17025

06 خرداد 1402

برگزاری کارگاه آموزشی مبانی استاندارد 17025

03 خرداد 1402

کارگاه آموزشی مبانی استاندارد ISO-17025

31 اردیبهشت 1402

برگزاری کارگاه آشنایی با مبانی ISO17025

18 اردیبهشت 1402

اطلاعیه اعلام زمان کارگاه ICP

10 اردیبهشت 1402

برگزاری مراسم روز ملی آزمایشگاه

10 اردیبهشت 1402

اطلاعیه اعلام زمان کارگاه عملی جذب اتمی

04 اردیبهشت 1402

برگزاری کارگاه آموزشی جذب اتمی

30 فروردین 1402

برگزاری دوره آموزش دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

30 فروردین 1402

برگزاری دوره آموزش دستگاه کروماتوگرافی گازی جفت شده با دتکتور طیف سنج جرمی

21 فروردین 1402

برگزاری دوره آموزش دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

19 فروردین 1402

برنامه آموزشی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

24 آبان 1401

بازدید دبستان پسرانه سما شعبه یک بندرعباس از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

23 آبان 1401

برگزاری کارگاه عملی آموزشی بیان ژن - Real -Time PCR

19 مهر 1401

برگزاری کارگاه آموزشی بیان ژن - Real -Time PCR

1 2