آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0
24 آبان 1401

بازدید دبستان پسرانه سما شعبه یک بندرعباس از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

23 آبان 1401

برگزاری کارگاه عملی آموزشی بیان ژن - Real -Time PCR

19 مهر 1401

برگزاری کارگاه آموزشی بیان ژن - Real -Time PCR

04 مهر 1401

برگزاری اولین دوره تخصصی آموزش دستگاه hplc برای کارشناسان اداره استاندارد

30 شهریور 1401

بازدید از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

28 شهریور 1401

تائید ممیزی کیفی و ممیزی آزمونهای باقیمانده سموم دفع آفات کشاورزی آزمایشگاه مرکزی توسط اداره استاندارد استان هرمزگان

25 خرداد 1401

نشست بررسی راهکارهای گسترش همکاری علمی آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان با شرکت بناگسترکرانه

02 خرداد 1401

بازدید مدیران صنایع استان هرمزگان از توانمندی های آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

27 اردیبهشت 1401

بازدید از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان درحاشیه نشست تخصصی شیمی روز سه شنبه 27 اردیبهشت 1401

31 فروردین 1401

تقدیر از پرسنل آزمایشگاه و کارگاه های دانشگاه هرمزگان در روز ملی آزمایشگاه

1