آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

برگزاری کارگاه حضوری آموزشی کروماتوگرافی گازی جفت شده با طیف‌سنج جرمی (GC-MS)

برگزاری کارگاه حضوری کروماتوگرافی گازی جفت شده با طیف‌سنج جرمی (GC-MS)

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان برگزار می‌کند: کارگاه حضوری آموزشی کروماتوگرافی گازی جفت شده با طیف‌سنج جرمی (GC-MS) (تئوری و عملی)

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان برگزار می‌کند: کارگاه حضوری آموزشی کروماتوگرافی گازی جفت شده با طیف‌سنج جرمی (GC-MS)

2   0
بازدید امروز: 10    بازدید کل: 1097
captcha