آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

اسپکتروفوتومتر مادون قرمز (FTIR)

بررسی ماهیت کالاها یکی از اقدامات مهم و راهبردی در استاندارد محسوب می شود.تعیین ماهیت یک فعالیت علمی و آزمایشگاهی است که جهت شناسایی دقیق کالاهای وارداتی و صادراتی در اختیار ادارات گمرک مستقر در منطقه ویژه قرار می گیرد.

با در نظر گرفتن حجم بالای واردات کالا از طریق گمرک استان هرمزگان و لزوم  شناسایی و تعیین ماهیت کالاهای وارداتی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان توانایی همکاری با گمرک در زمینه شناسایی و تعیین ماهیت را دارد. آزمایشگاه تعیین ماهیت دو بخش را شامل می شود: بخش اول بررسی طیف کالا با استفاده از دستگاه FT-IR و بخش دوم تایید توسط آزمون های شیمیایی می باشد که آزمایشگاه مرکزی قابلیت انجام این خدمات را دارد.

مورد اندازه گیری

  شناسایی ترکیبات مختلف

واحد اندازه گیری

   کیفی

خدمات قابل ارائه

1)      شناسایی ترکیبات مونومرها و پلیمرها

2)      شناسایی ترکیبات  دارویی و  فیلرها (پرکننده دارویی)

3)      شناسایی رنگ‌ها

4)      شناسایی سموم

5)      شناسایی پلاستیک‌ها

6)      شناسایی سورفکتانت‌ها

7)      شناسایی چسب‌ها

8)      شناسایی افزودنی‌های موادغذایی

9)       شناسایی چربی و موم و  استروئیدها

10)    شناسایی پوشاننده‌های شیمیایی

11)    شناسایی نخ‌ها و پارچه‌های مصنوعی

12)    شناسایی حلال‌ها

13)    شناسایی مواد نفتی و روان کننده‌ها

14)    شناسایی کاغذ

تجهیزات جانبی  دستگاه

ATR (diamond)

مشخصات کتابخانه

 کتابخانه Bio Rad با 180،000 ترکیب

سازمان های هدف

  اداره استاندارد، گمرک، دانشگاه علوم پزشکی، دانشجویان

 

 

 

 

 

2   2
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 6386
captcha