آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0

برگزاری کارگاه عملی آموزشی بیان ژن - Real -Time PCR

برگزاری کارگاه عملی آموزشی بیان ژن -Real -Time PCR درآزمایشگاه کروماتوگرافی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان، مدرس این دوره دکتر آرش اکبرزاده عضو هیات علمی گروه شیلات می باشند.

درمورخ 23 آبان ماه 1401 ، کارگاه عملی آموزشی بیان ژن -Real -Time PCR با همکاری آزمایشگاه مرکزی و انجمن علمی شیلات دانشگاه هرمزگان در مکان، آزمایشگاه کروماتوگرافی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان برگزار شد. مدرس این دوره دکتر آرش اکبرزاده عضو هیات علمی گروه شیلات می باشند.

1   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 213
captcha