معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
EnAr ورود 0

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون(استعدادهای درخشان) به شیوه استاد محور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری-سال تحصیلی 1404-1403

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون(استعدادهای درخشان) به شیوه استاد محور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری-سال تحصیلی 1404-1403

فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون(استعدادهای درخشان) به شیوه استاد محور در مقطع دکتری سال تحصیلی 1404-1403 

  عناوین نیازهای دارای پذیرش دانشجو-دکتری 

  فرم شماره 1 

 

فرم_2__رزومه دکترا 1403 

 فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون(استعدادهای درخشان) به شیوه استاد محور در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403 

 

  عناوین نیازهای دارای پذیرش دانشجو- کارشناسی ارشد

 

فرم شماره 1 

 

فرم شماره 2 

1   0
بازدید امروز: 9    بازدید کل: 1295
captcha