معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مهین جمری کارشناس مسئول معاونت آموزشی کارشناسی ارشد 076-33711040 mjamri@hormozgan.ac.ir برنامه ریزی و توسعه آموزش و حق التدریس اساتید
2 نسیم قصمی کارشناس مسئول استعداد درخشان کارشناسی ارشد 076-33711040 پذیرش بدون آزمون در مقاطع ارشد و دکتری و فراخوان ج...
3 طاهره میری کارشناس معاونت آموزشی کارشناسی ارشد 076-33711040 mirit85@yahoo.com تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیات علمی
4 حجت رئیسی کارشناس فناوری اطلاعات کارشناسی 076-33711040 hojat3571@yahoo.com مسئول دفتر و کارشناس صلاحیت عمومی