معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
EnAr ورود 0

معرفی دبیرخانه 

دبيرخانه هیات اجرائي جذب اعضاي هیات علمي دانشگاه بر اساس مصوبه هیات عالي جذب، از تاریخ 1387/10/01 تشكیل و به منظور انتخاب اعضاي هيأت علمي اصلح از بين متقاضيان جذب و هم چنين تبديل وضعيت استخدامي و ايجاد وحدت رويه در امور استخدام اعضاي هيأت علمي فعالیت خود را زیر نظر هیات مركزي جذب اعضاي هیات علمي وزارت علوم آغاز نموده است.
انجام كلیه امور اجرائي هیات اجرائي جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومي استخدام، بورس تحصیلي، طرح سربازي، تشكیل پرونده، تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیات علمي، پاسخگوئي به متقاضیان و ... توسط دبيرخانه هیات اجرائي جذب مستقر در معاونت آموزشی دانشگاه انجام مي پذیرد.

اهداف و وظایف

1- شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي.

2- انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي. 

3- تصميم‌گيري در خصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي، رسمي قطعي، هيأت علمي طرح سربازي، مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي در چارچوب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه.

4- اعلام نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي استخدام در مؤسسه و متقاضيان راتبه تحصيلي از لحاظ توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي.

5- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي.

6- ارائه گزارشات مستمر و دوره ای حسب مورد به هیأت اجرایی و هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی.

7- اجرای آئین نامه ها و مقررات در خصوص نحوه و چگونگی استخدام و یا تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی،پیمانی،رسمی آزمایشی ، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی.

 

تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

راهنمای درخواست تبدیل وضعیت در سامانه جذب 

دریافت فرمهای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی 

دریافت فرمهای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی 

جدول شماره پنج آموزشی استادیار 

جدول شماره پنج آموزشی مربی 

ارتقای اعضای هیات علمی

دریافت فرمهای ارتقای مرتبه 

 

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

 

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی

صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده صلاحیت عمومی 

فرم مشخصات فردی 

 

 

 

5   2
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 5528