معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
EnAr ورود 0

دبيرخانه هیات اجرائي جذب اعضاي هیات علمي دانشگاه بر اساس مصوبه هیات عالي جذب، از تاریخ 1387/10/01 تشكیل و به منظور انتخاب اعضاي هيأت علمي اصلح از بين متقاضيان جذب و هم چنين تبديل وضعيت استخدامي و ايجاد وحدت رويه در امور استخدام اعضاي هيأت علمي فعالیت خود را زیر نظر هیات مركزي جذب اعضاي هیات علمي وزارت علوم آغاز نموده است.
انجام كلیه امور اجرائي هیات اجرائي جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومي استخدام، بورس تحصیلي، طرح سربازي، تشكیل پرونده، تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیات علمي، پاسخگوئي به متقاضیان و ... توسط دبيرخانه هیات اجرائي جذب مستقر در معاونت آموزشی دانشگاه انجام مي پذیرد.

3   2
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 3574