معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
EnAr ورود 0


معاونین آموزشی دانشگاه هرمزگان از بدو تاسیس(سال1371) تاکنون 

                                                                                                       

ردیف نام و نام خانوادگی سال شروع مسئولیت سال پایان مسئولیت
1 دکتر پرویز نورپناه 1371 1372
2 دکتر محمد علی صادقی 1372 1377
3 دکتر سید محسن مرتضوی راوری (مشاور امور آموزشی) 1372 1377
4 دکتر منصور قربانی 1377 1379
5 دکتر مهدی سبزواری 1379 1380
6 دکتر علی اکبر شیخی فینی 1380 1382
7 دکتر جمشید خورشیدی مال احمدی 1382 1385
8 دکتر علی اکبر شیخی فینی 1385 1389
9 دکتر مصطفی ظهیری نیا 1389 1392
10 دکتر شهرام گلزاری 1392 1393
11 دکتر محمد رضا سمتی 1393 1400
12 دکتر مصطفی ظهیری نیا 1400 1402/06/06
13 دکتر شهرام گلزاری 1402/06/07  
7   2
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 3383