معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
EnAr ورود 0

با توجه به جایگاه ویژه دانشگاه در بین مراکز علمی و ارتباط تنگاتنگ آن با حوزه صنعتی کشور، دانشگاه هرمزگان درصدد است تا با بهره گیری از توان علمی اساتید مجرب و از طریق برگزاری دوره های تخصصی و عمومی کوتاه مدت، نسبت به پرورش نیروی متخصص و کارآمد و توانمندسازی مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی اقدام نماید. اهم اهداف و فعالیت های مرکز آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

  • آماده سازي افراد براي انجام درست و موثر وظايف شغلي به منظور بهره وري بيشتر
  • ارتقاي سطح دانش، بينش و مهارتهاي تخصصي افراد جامعه
  • رفع نيازهاي علمي و تخصصي کارکنان موسسات، صنایع وادارات
  • افزايش ميزان مهارت و اشتغال زايي و به روز شدن اطلاعات مشاغل كارشناسي در بخشهاي دولتي و خصوصي كه نتيجه آن ارتقاء توان كارشناسي و افزايش بهره وري نيروي انساني در سازمان ها و بهبود كمّي و كيفي خدمات و توليد مي باشد.
2   1
بازدید امروز: 11    بازدید کل: 4030