معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
EnAr ورود 0

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

شهرام گلزاری هرمزی
مرتبه: دانشیار
رشته: مهندسی کامپیوتر
ایمیل: golzari@hormozgan.ac.ir
تماس: 33711040-076
سوابق اجرایی

- مدیر امور آموزشی از سال 1385-1383.
- مدیر تحصیلات تکمیلی از سال 1392-1390.
- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از سال 1393-1392.
- عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه از سال 1397-1393.
- معاون آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی میناب از سال 1402-1395.
- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از سال 1402 تاکنون.

شرح وظایف

- افزایش کیفیت در نظام آموزشی با ساختارسازی، تدوین شاخص ها و استانداردها، اعتبارسنجی، درجه بندی و رتبه بندی متناسب با نیازهای حال و طرح های توسعه استان در پرتو گام دوم انقلاب اسلامی.
- بازنگری رشته های دانشگاهی با تکیه بر بازار کار منطقه و آینده پژوهی.
- برنامه ریزی آموزشی منطبق با اهداف برنامه.
- ارتقای کیفیت آموزش و تعالی جایگاه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان.
- استفاده از اساتید مجرب دانشگاه های بین المللی با توجه به وجود بستر آموزش های مجازی.
- اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه.
- نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی.
- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.
- برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط.
- انجام امور مربوط به بورسیه ها، فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی آنها با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی.
- اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی.
- برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.
- برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی- آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی.
- برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز ، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین.
- اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی.
- برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه.
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.