معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
EnAr ورود 0

ارتقای مرتبه چهار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان

ارتقای مرتبه چهار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان

در جلسه هیات ممیزه دانشگاه براساس تصمیمات اتخاذ شده با ارتقای مرتبه دکتر منصور فرخی عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی، دکتر علی رضایی لطیفی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه، دکتر  فرزین عبدالهی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی  و دکتر جواد مقدری عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد. حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ضمن تبریک به همکاران، برای آنها آرزوی توفیق و سربلندی دارد.

20   5
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 2918
captcha