معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
EnAr ورود 0

ارتقای مرتبه سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان

ارتقای مرتبه سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان

جلسه هیات ممیزه دانشگاه روز پنج شنبه مورخ1401/10/29 برگزار شد و براساس تصمیمات اتخاذ شده، دکتر محمدرضا طاهری زاده عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون دریائی، دکتر سمیه دیانت عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه و دکتر یحیی اسماعیل پور عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند. حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ضمن تبریک به همکاران، برای آنها آرزوی توفیق و سربلندی دارد.

8   1
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 752
captcha